Pædagogisk ledelse og vidensbasering – på pædagogikkens egne præmisser

På dette to-dages kursus sætter vi fokus på den pædagogiske ledelse og udvikling af praksis. Vi inviterer ledere, med lyst og mod på at fokusere på ledelse og udvikling af det pædagogiske, til en fælles workshop, hvor vi kredser om det pædagogiske som noget, der udfolder sig i alle hverdagens planlagte og ikke-planlagte situationer. 

Mange ledere oplever, at ledelsesrummet og den pædagogiske udvikling hurtigt fyldes ud af arbejdet med at leve op til mål og strategier, som er sat i dagtilbuddet eller af kommunen. Det er selvfølgelig vigtigt arbejde. Men det kan også tage tid, rum og fokus fra den pædagogiske ledelse: det løbende arbejde med at skabe retning og støtte pædagogerne i at undersøge og udvikle pædagogikken i de mange små og store situationer og samspil i hverdagen, som fylder størstedelen af dagens timer.


Onsdag den 10. maj og onsdag den 31. maj kl. 9-16

i BUPL-huset, Kystvejen 17

Pris: 950 kr.  pr. person, incl. forplejning


På kurset inviterer vi ledere, med lyst og mod på at fokusere på ledelse og udvikling af det pædagogiske, til en fælles workshop, hvor vi kredser om det pædagogiske som noget, der udfolder sig i alle hverdagens planlagte og ikke-planlagte situationer. På kurset trækker vi på erfaringerne fra VIS-projektet (Viden i spil i daginstitutioner) hvor en række forskere sammen med 5 institutioner i Aarhus undersøger, hvordan pædagogikken kan vidensbaseres med udgangspunkt i det pædagogiske hverdagsliv. I projektet har vi gode erfaringer med at undersøge og udvikle det pædagogiske med udgangspunkt i pædagoger og lederes fortællinger fra hverdagen.

Erfaringerne fra projektet er at fortælleværksteder, hvor pædagoger og ledere sammen udforsker det pædagogiske, faktisk er med til at skabe en systematik og opbygge pædagogisk viden og faglighed, der giver retning i det pædagogiske arbejde og ikke mindst en betydelig arbejdsglæde og faglig stolthed. Udgangspunktet for kurset er at enhver pædagogisk ledelse og udvikling må tage udgangspunkt i hverdagens praksis og pædagogernes individuelle og kollektive viden og handlinger i relation hertil.

Kurset tilrettelægges som en form for værksted. På den første kursusdag kredser vi om hvad ”det pædagogiske” i grunden er for noget. Hvad mener vi, når vi taler om ”det pædagogiske” og om at lede ”det pædagogiske”? Ligeledes bliver der oplæg og fælles undersøgelser om sammenhænge mellem fortællinger og pædagogisk faglighed.

I tiden frem til næste kursusdag arbejdes der med fortællinger og praksisundersøgelser i de enkelte institutioner.

31. maj - kursusdag 2
Kursusdag 2 handler om udvekslinger og drøftelser af erfaringerne med at arbejde med fortællinger, og om det ledelsesmæssige potentiale i forhold til ledelse af hverdagslivet.

Tanken er at understøtte og inspirere til et fokus på pædagogik og det pædagogiske i ledelsesopgaven og i udviklingen af den faglige kultur og viden med ganske enkle og få midler. Vi kan lære af hinanden, udfordre hinanden og sammen blive skarpere på den pædagogiske opgave, som dagligt løftes og ledes i institutionen. 

Målgruppen er pædagogiske ledere, som er mere end velkomne til at tage en pædagog fra institutionen med.

Underviser på kurset er Line Togsverd, Ph.d. og lektor ved VIA UC og Center for daginstitutionsforskning samt leder af forskningsprojektet Viden i spil i daginstitutioner.

Tilmeldingsknap

senest. d. 28. april 2017 KL. 12.00

Pris: 950 kr.  pr. person, incl. forplejning 

Til opslagstavlen (pdf, 1 side) 

Ansvarlig for arrangementet: Claus Jensen, faglig sekretær BUPL Århus, clj@bupl.dk

| Senest opdateret 03-02-2017 |