Naturnetværk i BUPL Århus

Netværket om børn og natur

Interessen for børn og natur finder man mange forskellige steder - i skovbørnehaven naturligvis, men også i vuggestuen eller den helt almindelige børnehave. Det bærende er ikke nødvendigvis institutions-typen, men lysten og interessen for, hvordan samspillet kan etableres. 

For at kvalificere vores indsigt har vi taget initiativ til at etablere et netværk, der kan understøtte dialog på tværs af de institutionelle opdelinger. 

Mød op, hvis du har lyst til at deltage. Det næste møde i netværket afholdes:


Mandag d. 26. juni kl. 17.00-19.00

i BUPL Århus, Kystvejen 17


Netværket er geografisk placeret i Aarhus, men vil være orienteret nationalt og internationalt.

Der er ikke tilmelding til netværket. Du møder blot op, hvis du vil være med.

Netværkets formål er at samle og dele viden om hvordan naturens muligheder i bredeste forstand inddrages som et centralt tema i den pædagogiske praksis. Med netværket ønsker vi at understøtte at såvel teori som praksisformer bliver samlet og delt. 

Hvis du har brug for flere informationer kan du kontakte: Tove Rasmussen, leder af skovbørnehaven Skovtrolden samt Claus Jensen, faglig sekretær BUPL Århus, 2637 1965, clj@bupl.dk

| Senest opdateret 18-05-2017 |