Ledertræf i BUPL Århus

BUPL Århus og Den Lokale Lederforeningsbestyrelse inviterer til årets lokale ledertræf.

For alle ledere organiseret i BUPL Århus

Den Lokale Lederforeningsbestyrelse afholder ledertræf:


Torsdag den 8. juni kl. 9.00-16.00

på Centralværkstedet, Værkmestergade 7-9, Aarhus


Igen i år glæder den lokale lederforeningsbestyrelse sig til at byde velkommen til et velbesøgt ledertræf.

Udover et oplæg fra den lokale lederforening kan du møde den nyvalgte formand for  BUPL´s lederforening, Eva Munck. 

Tilmeldingsknap
Bindende tilmelding senest d. 31. maj. Pris: 1050 kr. 

Program
09.00 Morgenmad
09.30 Velkomst ved den lokale lederforeningsbestyrelse
09.45 Opgøret med konkurrencestatens primitive menneskesyn
11.45 Eva Munck, formand for BUPL´s lederforening
12.15 Frokost
13.00 Bøvl i den offentlige sektor
14.30 Kaffe
14.45 Send mere ledelse 
16.00 tak for i dag


F O R E D R A G 

KL. 9.45 OPGØRET MED KONKURRENCESTATENS PRIMITIVE MENNESKESYN

v/ Nadja U. Prætorius, psykolog

Den stigende markedsgørelse af mennesker og menneskelige relationer er for alvor slået igennem indenfor social- og sundhedsområdet og i uddannelsessystemet. Organisations- og styringsrationaler, der har til formål at maksimere effektiviteten og produktiviteten på arbejdspladser og i uddannelsesinstitutionerne, har ført til en hidtil uset stigning i fysiske og psykiske lidelser. Som psykolog og behandler af patienter med arbejdsrelateret stress, angst og depression føler jeg det magtpåliggende at beskrive, hvordan der med udgangspunkt i markedets primitive menneskesyn er sket en standardisering, kontrol, evaluering og konkurrence på alle niveauer i samfundet. Det har betydet umyndiggørelse og en sygeliggørende dehumanisering og fremmedgørelse af medarbejdere og ledere på såvel offentlige som private arbejdspladser.

KL. 13.00 BØVL I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

v/ Jan Nørgaard, organisationsstrateg, foredragsholder om samfundsudvikling, ledelse, organisation og strategi.

Hvorfor er der så meget, der går galt i den offentlige sektor i disse år?
Hvad kan vi gøre for at komme godt videre?
Hvorfor går det galt? hovedpointen er, at vi alle er ramt af en strukturel værdikonflikt mellem velfærdsstatens værdier på den ene side og konkurrencestatens værdier på den anden side.
I denne historiske værdikonflikt er der opstået et uklart ledelses- og samarbejdsrum, som gør ledelse og samarbejde særdeles vanskeligt. Kort sagt er værdikompasset gået i selvsving, og mange ledere og medarbejdere føler sig rundforvirret og kan ikke finde identitet og retning.
Styringsfikseringen, som er konkurrencestatens måde at styre på, gør det bestemt ikke lettere. Tværtimod fremmer det værdikonflikten, fordi styringsfikseringen direkte rammer ind i professionsetikken og det arbejdsrum, som professionerne i frihed skal bruge i samarbejde med borgere og kollegaer.
I dette højspændte ledelses- og samarbejdsrum opstår underlige ledelsespositioner som f.eks. pseudoledelse, stresset ledelses og selvhævdende ledelse. 

KL. 14.45 SEND MERE LEDELSE
Er der alternativer til ledersamfundet?

v. lektor, Ph.d. Finn Wiedemann, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet

Selv om vi de sidste 30 år har skabt rum til, at ledelse har kunnet konstitueres som en profession, og vi har forherliget ledelse, er det ikke nødvendigvis blevet let at lede. Offentlige ledere skal ofte forsøge at navigere mellem forskellige og ofte modsatrettede krav og forventninger.
I sit oplæg tegner Finn Wiedemann et billede af denne udvikling og identificerer nogle af de konsekvenser, udviklingen har haft. Afslutningsvis giver han sit bud på andre ledelsesmæssige veje at gå end de mest benyttede med inspiration fra ledelses-retninger som distribueret ledelse, kollektiv ledelse, demokratisk ledelse og empowerment-begrebet, hvilket han sammenfatter i begrebet kollektiv ledelse version 2.0.


Praktiske oplysninger

Ledertræffet er for pædagogiske ledere, fritidspædagogiske ledere, SFO-ledere, klubledere og dagtilbudsledere, der er organiseret i BUPL Århus*

*Pædagogiske ledere af dagplejen, organiseret i FOA, er også velkomne. 

Opslag om ledertræf 2017 (pdf, 2 sider)

Arrangør: Den Lokale Lederforeningsbestyrelse.

Ansvarlig for træffet: faglig sekretær Lars Møller, BUPL Århus - lrm@bupl.dk

| Senest opdateret 22-05-2017 |