Konference: I målingens maskinrum

Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem høj kvalitet i daginstitutionen og børns trivsel, udvikling og læring. Derfor er der også kommet fokus på betydningen af, at daginstitutioner har høj kvalitet. Hvad sker der, når vi giver os til at dokumentere og måle kvaliteten? Og hvordan forholder det pædagogiske personale sig til arbejdet med at dokumentere kvalitet? 


Onsdag den 26. april kl. 9.30-15.30

på Scandic Hotel Aarhus, Østergade 10, Aarhus 


Program

9.30 – 10.00: Morgenmad
10.00 – 12.00: Når ’kvalitet’ skal måles og styres. Oplæg v. Line Togsverd
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 15.30: Kvalitet i daginstitutionen og børns trivsel. Oplæg v. Charlotte Ringmose
Inklusiv kaffepause

2017_LineTogsverdNår ’kvalitet’ skal måles og styres ved Line Togsverd, lektor, ph.d., VIA UC samt Center for daginstitutionsforskning, RUC.
Begreberne kvalitet, måling og læring er i høj kurs, når vi ser på bevægelserne på det pædagogiske område. De fleste kan nok blive enige om, at det giver mening at arbejde med kvaliteten, løbende at tage bestik af den og vurdere den. Men hvad sker der, når vi giver os til at dokumentere og måle den, sådan som man i stigende grad gør rundt omkring i kommunerne? Hvem bestemmer, hvad der skal tælle som kvalitet? Hvad er dilemmaerne når kvalitet skal måles? Hvordan får kvalitetsmålinger betydning for hvordan det pædagogiske arbejde tilrettelægges og styres? Og hvordan forholder det pædagogiske personale sig til arbejdet med at dokumentere kvalitet?
Line Togsverd interesserer sig for kvalitetsmåling som en styringspraksis, hvilket hun har undersøgt gennem et etnografisk feltarbejde i to dagtilbud og forvaltningen i en større dansk kommune. Gennem eksempler fra praksis peges på de mange dilemmaer og paradokser, kvalitetsmålinger sætter i gang for forvaltningen, for pædagogerne og deres ledere.

2017_0426_CharlotteRingsmoseKvalitet i daginstitutionen og børns trivsel. Oplæg ved Charlotte Ringsmose, professor DPU, Aarhus Universitet.
I forbindelse med den samfundsmæssige udvikling er der kommet fokus på betydningen af den tidlige barndom. Forskning viser, at der er en sammenhæng mellem en høj kvalitet i daginstitutionen og børns trivsel, udvikling og læring, og derfor er der også kommet fokus på betydningen af, at daginstitutioner har en høj kvalitet. På temadagen vil der blive set på, hvad der udgør kvalitet i daginstitutioner, og hvordan dette har en sammenhæng med den kultur, som daginstitutionen er en del af. Desuden vil der blive sat fokus på nogle af de væsentligste forhold af betydning for pædagogisk kvalitet i daginstitutionen, og der vil blive set på den teoretiske og forskningsmæssige baggrund for herfor, og hvordan dette tager sig ud i praksis. Hvad ved vi egentlig om danske daginstitutioners kvalitet? Hvordan kan vi måle og udvikle kvaliteten?
Forskere fra DPU har i samarbejde med Slagelse Kommune udviklet redskabet KIDS - Kvalitet i Daginstitutioner. I KIDS projektet har vi arbejdet med at udvikle et konkret redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner, der bygger på forskning og teori samt på dansk daginstitutionskultur. Der er i KIDS fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. KIDS, der er udviklet og afprøvet i samarbejde med Slagelse Kommune vil blive præsenteret og diskuteret i relation til dagtilbuddenes muligheder for at styrke alle børns læring.
Charlotte Ringsmose: cand.pæd.psyk. aut. psykolog, ph.d. professor ved DPU, Aarhus Universitet. Medlem af formandskabet i Rådet for Børns Læring. Forsker i sammenhænge mellem læringsmiljøer og børns udvikling. Forskningsleder for programmet Læring, Didaktik og Innovation i dagtilbud ved Aarhus Universitet. Har udgivet artikler og bøger om læring og læringsmiljøer i dagtilbud. 

Pris og tilmelding

Medlemmer af BUPL 395 kr.
BUPL-medlemmer, der enten er arbejdsløse, pensionister eller medlem af PLS gratis
Øvrige faggrupper, der er medlem af en fagforening under FTF / LO 1000 kr.

Tilmeldingsknap

Bindende tilmelding senest den 21. april kl. 12. Tilmelding efter først til mølle-princippet.

Parkering (mod betaling)
Q-park under hotel Scandic
Bruuns Galleri
Scandinavian Center Aarhus, Margrethepladsen
Turbinehallerne, Kalkværksvej 12
Sallings p-hus, Østergade
Havnen i Aarhus
Navitas

Vil du vide mere? 

Har du spørgsmål til selve arrangementet, er du velkommen til at kontakte Ingelise Andresen, BUPL Århus, ina@bupl.dk, 3546 5650. 

Opslag: I målingens maskinrum (pdf, 1 side)

| Senest opdateret 19-04-2017 |