Når dagpengene ophører

Dagpengeretten udløber som udgangspunkt efter to år. Sker det efter 2. januar 2017 - og har du haft arbejde ind imellem - kan du måske gøre brug af fleksibel genoptjening.

Er du tæt på at kunne få efterløn er den sidste mulighed et seniorjob.

Man kan højst modtage dagpenge i to år - herefter er man som ledig henvist til andre former for forsørgelse. I yderste konsekvens kontanthjælp - eller ingenting, afhængigt af ens personlige forhold og/eller ægtefælles eller samlevers forhold.

  • Hvis du opbruger sin toårige dagpengeret efter 2. januar 2017, kan du gøre brug af fleksibel genoptjening, afhængigt af hvor mange løntimer du har haft undervejs. I bedste fald kan fleksibel genoptjening forlænge din dagpengeret med et år. Læs mere her.

  • Er du tæt på at kunne gå på efterløn, er der desuden mulighed for at komme i seniorjob. Du skal have opbrugt dine muligheder for dagpengeforlængelse, før du kan komme i seniorjob. Læs mere her.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.