Hvor meget får jeg udbetalt i dagpenge?

Det højeste dagpengebeløb for fuldtidsforsikrede er ca. 18.395 kr. om måneden (2017)

Dagpengene afregnes i fire eller fem hele uger ad gangen på baggrund af de oplysninger, du har givet os på månedens dagpengekort. De fleste dagpengemåneder er på fire uger og enkelte dagpengemåneder er på fem uger. Derfor kan beløbet variere.

Men i gennemsnit er det månedlige dagpengebeløb:

  • 18.395 kr. (2017) for fuldtidsforsikrede, der på grund af arbejde er indplaceret på den højeste dagpengesats (100 procent)
  • 15.080 kr. for fuldtidsforsikrede nyuddannede med forsørgerpligt, der ikke har optjent retten til maksimale dagpenge endnu (82 procent).
  • 13.152 kr. for fuldtidsforsikrede nyuddannede uden forsørgerpligt, der ikke har optjent retten til maksimale dagpenge endnu (71,5 procent).

For deltidsforsikrede er de tilsvarende beløb hhv. 12.263 kr., 10.053 kr. og 8.775 kr. om måneden.

Se alle ydelser, når du er på dagpenge

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.