Læs mere om ledighed

Hvis du bliver ledig, har du ret til dagpenge i op til to år. Til gengæld har du pligt til at være aktivt jobsøgende. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Som nyuddannet pædagog har du ret til dagpenge på en særlig dimittendsats, hvis du har meldt dig ind i a-kassen i tide. Læs mere om Bliv medlem som studerende eller dimittend.

Andre fuldtidsforsikrede skal have haft ustøttet arbejde i mindst 1924 timer (ca. to år) inden for tre år for at opnå dagpengeret. Som deltidsforsikret skal du have haft mindst 1258 timers arbejde inden for tre år for at være berettiget til dagpenge. Læs mere om Jeg får dagpenge

Første ledighedsdag skal du melde dig ledig på Jobnet.dk, og umiddelbart efter kan du søge om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring i BUPL’s Digitale A-kasse. Læs mere om Jeg er blevet ledig.

Til gengæld skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Det gør du blandt andet ved at lægge et CV på Jobnet.dk og ved at lave et udkast til "Min Plan" i den digitale a-kasse. Begge dele skal være godkendt af a-kassen senest efter to uger. Læs mere om Jeg søger job

Jobcenteret vil også indkalde dig til møder. Det er vigtigt, at du kommer til alle møder i både jobcenteret og i a-kassen og svarer på henvendelser. Ellers risikerer du at miste dagpengene.

Vær opmærksom på, at der er obligatorisk selvbooking til møder i jobcenteret og til opfølgningsmøder i a-kassen. Hvis du ikke selv booker et møde indenfor fristen i indkaldelsen, bliver du automatisk afmeldt som jobsøgende og kan derfor ikke få flere dagpenge, før du er gentilmeldt på jobnet.dk. 

Under menupunktet Jeg får dagpenge kan du læse mere om deltid, supplerende dagpenge, g-dage, barsel, sygdom, selvstændig virksomhed, uddannelsesstøtte, karantæne mm.

Som ledig kan du få nedsat forbundskontingent til BUPL. Læs mere her.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Arbejde forlænger dagpengeret

Efter nytår er der indført fleksibel genoptjening af dagpengeretten. Hvis du er ledig, kan din dagpengeret forlænges med op til 1 år, hvis du har vikariater, tilkaldearbejde mm. ind i mellem.