Jeg er blevet ledig og skal have dagpenge

Hvis du er blevet ledig eller ikke er kommet i job efter endt uddannelse, er der nogle ting, du skal gøre.

Sådan melder du dig ledig
Hvis du er blevet ledig, eller ikke har fået job efter din uddannelses afslutning, skal du melde dig ledig, så du kan få dagpenge. 

 • Meld dig ledig på jobnet på din første ledighedsdag
  Gå til jobnet.dk

 • Søg om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring i BUPL's digitale A-kasse
  Gå til den digitale A-kasse

 • Opret et CV på jobnet. CV’et skal være oprettet og aktivt senest tre uger efter, du har meldt dig ledig.
  Gå til jobnet.dk

 • Begynd din jobsøgning med det samme. Det er vigtigt, at du registrerer din jobsøgning i jobloggen hver uge.
  Læs mere om jobsøgning her.

 • Kort tid efter du har meldt dig ledig på jobnet.dk, indkalder vi dig til et Velkomstmøde. Det er vigtigt, at du forbereder dig til mødet ved som minimum at se videoerne på vores introside til velkomstmødet.
  Gå til vores introside

Når BUPL's A-kasse har behandlet din ledighedserklæring (som er din ansøgning om dagpenge), får du et brev fra os. 


Udfyld dit dagpengekort
For at få dagpenge skal du udfylde et dagpengekort i BUPL's digitale A-kasse hver måned - typisk den næstsidste søndag i måneden. Det første dagpengekort er klar til udfyldning, når vi har behandlet din ledighedserklæring. Du finder dagpengekortet i under "Udbetaling" > "Dagpengekort".

Dagpengekortet er grundlaget for udbetaling af dine dagpenge. Her skal du gøre rede for, om du har haft arbejde, deltidsarbejde, selvstændig virksomhed, holdt ferie eller været syg m.m. i den periode, hvor du beder om dagpenge. Har du det, skal du oplyse, på hvilke dage du har haft det - fordi så skal det typisk modregnes i dine dagpenge.

På dit dagpengekort skal du oplyser dine løntimer - altså de timer du får løn for, uanset hvor lang tid du faktisk har brugt på det - og du skal oplyse, hvornår du har haft dem. Er du i tvivl, så tjek dit ansættelsesbrev og/eller din lønseddel.

Snyd bliver opdaget
Oplysninger, som du skriver i dit dagpengekort, giver du på "tro og love". Alle oplysningerne bliver automatisk sammenlignet med e-indkomstregisteret hvert kvartal med tilbagevirkende kraft.

Hvis der er uoverensstemmelser, bliver sagen undersøgt. Mindre sager kan ende med et krav om tilbagebetaling. Grove sager kan ende med både tilbagebetaling og karantæne. Hvis det viser sig, at der er tale om forsøg på snyd over et vist beløb, er a-kassen forpligtet til at indgive en politianmeldelse. Det siger loven, at vi skal. 

Har du spørgsmål til, hvordan dit dagpengekort skal udfyldes, er du meget velkommen til at ringe til a-kassens dagpenge- og efterlønsteam på 35 46 52 00 - før du sender kortet. 

Gå til den digitale A-kasse


Få hjælp til jobsøgningen
Det vigtigste som ledig er selvfølgelig, at du komme i job. Det vil BUPL og a-kassen gerne hjælpe med.

Læs mere om hjælp til jobsøgning


Tjek reglerne om rådighed
For at du kan få dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. 

Læs mere om at stå til rådighed

Hent publikation om ledighed og dagpenge

| Senest opdateret 17-10-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.