Jeg får dagpenge

Du får dagpenge for de dage, du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Har du haft arbejde, været syg, holdt ferie eller været på barsel, bliver det modregnet

Dagpengene udbetales fire eller fem uger ad gangen - senest den sidste bankdag i måneden - på baggrund af de oplysninger, du har sendt til a-kassen via dagpengekortet i BUPL's Digitale A-kasse. Det er her du fortæller os, om du har været ledig og stået til rådighed for arbejdsmarkedet i den aktuelle dagpengeperiode. Eller der er noget, der skal modregnes.

Hvis du ikke har haft nogen former for arbejde i perioden, og du har stået fuldt og helt til rådighed for arbejdsmarkedet, får du det fulde dagpengebeløb, du er berettiget til. Beløbets størrelse afhænger af, om du er dimittend eller nået op på højeste dagpengesats. Og det afhænger af, om du er heltids- eller deltidsforsikret.

Hvis du derimod har haft arbejde, været syg, holdt ferie eller af andre grunde ikke har stået til rådighed for arbejdsmarkedet i en eller flere dage i dagpengeperioden, skal du oplyse det i dagpengekortet. Så bliver det modregnet tilsvarende i dine dagpenge - dag for dag eller uge for uge.

Dagpengekortet skal typisk udfyldes den næstsidste søndag i måneden. Hvis du er nyledig, bliver dagpengekortet frigivet i BUPL's Digitale A-kasse, når vi har behandlet din ledighedserklæring, som du også kan udfylde i BUPL's Digitale A-kasse.

Læs mere om dagpenge, arbejde, selvstændig virksomhed, sygdom, barsel, ydelsessatser og ydelsesperioder mm. via menuen til venstre. 

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.