Hvor længe har jeg ret til dagpenge?

Når du opfylder betingelserne, har du ret til dagpenge fra a-kassen i 2 år, dvs. 104 uger, da ydelsesforløbet gøres op i uger. Hver gang du får udbetalt ydelser i en uge, forbruger du en uge af din dagpengeret – ligesom klip af et klippekort. De 104 uger skal bruges indenfor 3 år (156 uger).

Fleksibel genoptjening efter 2. januar

Fra og med 2. januar 2017 indføres den fleksible genoptjening af dagpengeretten, der udløser ekstra dagpengeret, hvis du lykkes med at finde arbejde ind imellem, mens du er ledig. Arbejdstimer fra støttet arbejde, fx løntilskudsjob og jobrotation, tæller ikke med.

Fremover har du mulighed for at få forlænget din ret til dagpenge i op til 1 år indenfor 2 år. Det foregår ved, at vi tæller antallet af løntimer, som du har arbejdet siden, du fik din dagpengeret (vi går max 3 år tilbage).

For hver time du har arbejdet, kan du forlænge din dagpengeret med 2 timer. Du skal dog mindst have arbejdet 9.25 timer, for at timerne kan bruges til forlængelse, da vi frem til 1. juli 2017, omregner timerne til hele antal uger.

Det er med andre ord en fordel, hvis du har mange arbejdstimer ind i mellem under din ledighed. 

Hvad er en beskæftigelseskonto?

En beskæftigelseskonto er den konto, hvor alle dine løntimer bliver registreret. Alle de løntimer du har arbejdet siden din seneste indplacering (dog max 3 år tilbage), bliver tilskrevet din beskæftigelseskonto. Hver løntime på beskæftigelseskontoen giver ret til 2 timer med forlænget dagpenge indenfor en periode på 3 timer (referenceperiode). 

Hvordan få jeg forlænget min dagpengeret, og hvornår bruger jeg af den forlængede dagpengeret 

Dine timer på beskæftigelseskontoen kan du vælge at bruge på 2 forskellige måder. 

  • Du kan enten gemme dine løntimer til en helt ny dagpengeret, som giver dig en ny dagpengeperiode på 2 år inden for 3 år. Hertil skal du bruge i alt 1.924 løntimer, eksklusiv ferie, inden for de seneste 3 år. 

  • Du kan også vælge at få forlænget dagpenge i op til 1 år indenfor 18 måneder. Valget om forlængelsen af din dagpengeret, kan kun ske, når din almindelige dagpengeret er udløbet. Du søger om forlængelse af din dagpengeret en måned ad gangen. Det gør du ved at indsende dit dagpengekort for den udbetalingsperiode, som du ønsker forlænget. 

Når du bruger af den forlængede dagpengeret nedskrives din beskæftigelseskonto.

Kontakt a-kassen, hvis du er i tvivl om hvad den fleksible forlængede dagpengeret betyder for dig. 

Når dagpengeretten ophører

Din dagpengeret ophører, når du har modtaget ydelser eller været i aktivering i 104 uger, altså svarende til 2 år.

Du kan i den situation genoptjene dagpengeret efter ordinært arbejde i sammenlagt 1924 timer svarende til 52 ugers arbejde inden for de sidste 3 år. For deltidsforsikrede er timetallet 1258 timer inden for de sidste 3 år. 

 Læs mere om Når dagpengene ophører 


| Senest opdateret 29-11-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.