Ferie, når du er ledig

Få styr på reglerne for ferie, når du er ledig. 

Ferieåret starter 1. maj efter optjeningsåret og løber til 30. april året efter.

Optjeningsåret er kalenderåret forud for ferieåret.

Alle har ret til at afholde 5 ugers ferie i løbet af ferieåret. Men der er ingen garanti for økonomisk dækning til alle 5 uger. Penge til ferien kan komme 4 steder fra, og du skal bruge dem i denne rækkefølge:

 1. Ferie med løn
 2. Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver (Feriekort)
 3. Feriedagpenge fra a-kassen
 4. Dagpenge under tvungen ferielukning

Ferie med løn
Er du ansat i en månedslønnet stilling, optjener du ferie med løn:

2,08 dages ferie for hver måneds ansættelse i optjeningsåret.

Feriekort fra arbejdsgiver
Fratræder du et vikariat eller fast job, skal du IKKE længere have et feriekort på din restferie, og ledige skal heller ikke længere bruge en underskrift fra a-kassen. Ferien indberettes automatisk til Ferieinfo, der er en ny digital service på borger.dk, hvor du blot skal bede om at få dine feriepenge udbetalt. Du har ret til feriegodtgørelse på 12,5% af den ferieberettigede løn.

Feriedagpenge fra a-kassen
Du kan søge feriedagpenge på BUPL-A's digitale a-kasse: www.bupl.dk/dda. Her kan du også se, hvor mange dage du har brugt, og hvor mange du har tilbage. Du skal huske at skrive alle dine ferieperioder på ansøgningen, første gang du søger. Vi skal have modtaget din ansøgning om feriedagpenge senest d. 31. maj efter ferieårets afslutning.

Du optjener en ret til feriedagpenge fra a-kassen, hvis du har modtaget ydelser (bortset fra efterløn) fra a-kassen eller sygedagpengekontoret i optjeningsåret.

Vi sender et brev til din e-Boks om optjente feriedagpenge i april måned før ferieårets start.

Du kan få feriedagpenge fra BUPL-A, uanset om du er ledig eller i arbejde som lønmodtager.
Man har dog ikke ret til feriedagpenge, hvis man er syg eller på anden måde ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Dagpenge under kollektiv ferielukning
Hvis du er ansat på en arbejdsplads med lukkedage, så kan du få enten feriepenge eller dagpenge fra a-kassen under de kollektive ferielukninger, hvis du ikke har feriepenge til gode.

Dagpenge fra a-kassen kræver, at du melder dig ledig på www.jobnet.dk. Undtagelsen fra denne hovedregel er kollektiv ferielukningen mellem jul og nytår - for disse dage behøver du ikke melde dig ledig hos Jobcenteret for at kunne få dagpenge - men husk at udfylde en ledighedserklæring umiddelbart efter nytår.

Skal du have dagpenge under kollektiv lukning i dagene før jul eller dagene efter nytår, skal du både melde dig ledig på www.jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring i Den Digitale A-kasse.

Under alle omstændigheder skal du først bruge dine optjente feriepenge fra tidligere arbejdsgivere og lønnet praktik.

Har du fx et feriekort med 10 feriedage, og din arbejdsplads har 3 ugers ferielukning, skal du først bruge feriekortet til de første 10 dages ferie (2 uger).

Til den sidste uges ferie kan du søge dagpenge fra a-kassen – men husk tilmelding til Jobcentret som ledig dagpengemodtager.

Man skal opholde sig i Danmark, hvis man får dagpenge fra a-kassen.

Arbejdsgiver skal oplyse om kollektiv ferielukning ved ansættelsens start eller ved ferieårets start. I modsat fald skal der betales løn for dagene, uanset om der er lukket eller ej.

Før a-kassen kan udbetale dagpenge for ferielukning, skal vi bede dig udfylde en ledighedserklæring i Den Digitale A-kasse. Under Årsag skriver du "ferielukning" samt de nøjagtige datoer for lukningen.

Hvor mange feriedagpenge har jeg ret til?
Din indtægt fra dagpenge m.v. divideres med din seneste beregnede dagpengesats, som senest er anvendt i optjeningsåret. I optjeningsåret 2013 ganges beløbet med 0,0954, som afrundes til hele feriedage.

Feriedagpenge udbetales med den senest beregnede sats - med evt. efterfølgende reguleringer - som i perioden fra optjeningsårets begyndelse til feriens afholdelse er anvendt ved udbetaling af dagpenge.

Er der ikke fra optjeningsårets start udbetalt med en beregnet sats, skal a-kassen udbetale feriedagpenge med dimittendsatsen.

Ledig og ferie
Er du ledig, når du holder ferie:

 • skal du notere ferieperioden mindst 14 dage før feriestart på ”Min side” på www.jobnet.dk.
 • reglerne siger, at du også skal give a-kassen besked. Men det sker automatisk, når du melder ferie på "Min side" på Jobnet.
 • Hvis du får arbejdsmarkedsydelse (ARMY) og skal holde ferie, gælder der særlige regler.
  Læs mere om arbejdsmarkedsydelse

Du skal være opmærksom på, at myndigheder er begyndt at lave stikprøvekontrol i lufthavne og ved grænseovergange i samarbejde med SKAT, hvor de kontrollerer, om ledige tager på ferie i udlandet på dagpenge uden at have meldt ferie.  

Ansøgningsfrist
Feriedagpenge kan kun udbetales til ferie, som afholdes i ferieåret. De kan altså ikke overføres til næste ferieår. Ansøgningen om feriedagpenge skal være modtaget i a-kassen senest 31. maj efter ferieårets udløb 30. april.

Betingelser for at få feriedagpenge

 • Du skal holde ferie
 • Du skal først holde den ferie, som du har optjent i forbindelse med arbejde
 • Du vil have ret til dagpenge i tilfælde af ledighed
 • Du er medlem af en a-kasse
 • Du har bopæl i Danmark og ophold i Danmark op til feriens start.

Situationer uden ret til feriedagpenge

 • Hvis du er syg eller på barsel.
 • Hvis du er under uddannelse.
 • Hvis du er overgået til efterløn.
 • Hvis du driver selvstændig virksomhed.
 • Hvis du er visiteret til et fleksjob.
 • Hvis du har fået tilkendt førtidspension.


| Senest opdateret 01-07-2015 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.