Ydelsesperioder og udbetaling

Ydelsesperioderne er på enten fire eller fem hele uger. Derfor er der forskel på, hvornår ydelserne - dagpengene og efterlønnen - udbetales. Men det sker altid senest sidste bankdag i måneden.

Ydelsesperioderne er fastlagt af Beskæftigelsesministeriet. Nogen perioder slutter tæt på den sidste i måneden - andre slutter næsten to uger før den sidste i måneden. Og fordi ydelserne udbetales løbende, efter at ydelseskortene er modtaget i a-kassen, kommer pengene tidligt i nogle måneder og sidste bankdag i andre måneder. 

Efter 1. juli 2017 træder månedsudbetalingerne i kraft. Mere information følger senere.

Ugenummer Datoer
51 - 03 19. december 2016 - 22. januar 2017
04 - 07 23. januar - 19. februar 2017
08 - 11 20. februar - 19. marts 2017
12 - 16 20. marts - 23. april 2017
17 - 21 24. april - 28. maj 2017
22 - 26 29. maj - 30. juni 2017

Hvad er ydelsessatserne?

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.