Hvor meget kan jeg få udbetalt i efterløn?

Det afhænger af dine personlige forhold, hvornår du går på efterløn, og hvor meget du eventuelt arbejder imens.

Efterlønsbeløbet for fuldtidsforsikrede ligger på ca. 16.488 kr. (2016). Beløbet kan forhøjes til 18.113 kr. om måneden de sidste tre efterlønsår. Enten fordi du arbejder to af de nuværende fem efterlønsår. Eller – i den anden ende - fordi du først opnår retten til efterløn, når efterlønsperioden er trappet ned til tre år.

For deltidsforsikrede ligger satserne på ca.10.985 kr. og 12.068 kr. om måneden.

I praksis er efterlønsudbetalingen ofte lavere for de fleste, fordi der sker forskellige former for modregning – på grund af arbejde og / eller pensionsforhold.

På Beskæftigelsesministeriets Efterlønsberegner kan du få et mere præcist svar. Men det kræver, at du har et overblik over dine pensionsforhold og ved, hvor meget du evt. vil arbejde og til hvilken timeløn.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.