Læs mere om efterløn

Reglerne for efterlønnen er forskellige afhængigt af, hvornår man er født.

Hvis du er under 30 år, kan du stadig nå at melde dig til efterlønsordningen. I helt særlige tilfælde kan du også nå at tilmelde dig til efterlønsordningen, hvis du er født før 1. januar 1959. Her på siden kan du finde oplysninger, der kan hjælpe dig med at træffe beslutningen.

Indtil udgangen af 2013 var efterlønsalderen 60 år, og man kunne være på efterløn i højst 5 år. Fra 2014 blev efterlønsalderen gradvist forhøjet, indtil den i 2023 er 64 år. Samtidig nedtrappes efterlønsperioden fra fem til tre år.

Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af overgangsordninger, der skal få os til at arbejde længere.

Læs mere om efterlønsreglerne i menuen til venstre.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Dagpenge-reformens nye regler

Den seneste dagpengereform laver om på en del regler.
* Første del trådte i kraft 2. januar 2017 og indfører bl.a. mulighed for fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
* Anden del træder i kraft 1. juli.