Efterløn i udlandet

Når du modtager efterløn, kan du sagtens bo og arbejde i et andet EØS-land, Grønland eller Schweiz, mens du får efterløn.

EØS-landene er: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Du skal altid kontakte a-kassens efterlønsteam, hvis du tager ophold eller bopæl i et andet EØS-land m.v.

Ophold i andre lande uden for EØS-området
Som efterlønsmodtager kan du opholde dig i andre lande end EØS-lande, Grønland eller Schweiz, i op til 3 måneder pr. kalenderår, og samtidigt bevare din ret til efterløn.

Hvis du opholder dig længere tid, bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Ved du allerede ved din udrejse, at du tager fast bopæl i et andet land, som ikke er et EØS-land, Grønland eller Schweiz, så standses udbetalingen af efterløn allerede ved din udrejse. Du kan til enhver tid søge om at få efterløn igen, hvis du vender tilbage.

Du skal altid kontakte a-kassens efterløns- og ferieteam, hvis du påtænker at opholde dig i andre lande end EØS-landene m.v.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Udfyld kort i dag

Udfyld dagpengekort og efterlønskort i dag tirsdag - også selv om du udfyldte i søndags.

Gør du det, kan vi nå at udbetale ydelserne fredag 30. juni.

Vi beklager det besvær, som it-problemerne har givet.