Forældresamarbejde om flygtningebørn

Trainneforløb der klæder ledige dimittender på til forældresamarbejdet om flygtningebørn. Virksomhedspraktik og kursus over fire dage.


Kursusstart 16. marts kl 9.00, 
UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Deltagelse i kurset kræver forudgående virksomhedspraktik. Skriv derfor til Anette Schmidt fra BUPL-A's jobteam på adressen ats@bupl.dk hurtigst muligt.


Efter fuldført kursus skal deltagerne have viden om og forståelse for

• Flygtningefamiliers situation og udfordringer

• Flersprogede børns udvikling og læring

• Interkulturel kommunikation og pædagogik

• Resiliensstøttende pædagogik

• Forældresamarbejdets didaktik

Læs mere om traineeforløbet Forældresamarbejde om flygtningebørn her.

Læs mere om BUPL/BUPL-A's traineeforløb her.


| Senest opdateret 14-02-2017 |